Parchet stejar 2,1 cm

Parchet stejar 2,1 cm

Pret orientativ SISTEM:

+ Parchet

+ Rasina poliuretanica PU 280 0,200 kg /mp

+ adeziv Wakol PU215 1,3 kg/mp

+ chit parchet Easy Fil  plus 0,1 kg/mp

+ Grund poliuretanic Easy Prime 0,11 kg/mp

+ Lac acrilpoliuretanic Easy Finish 0,2 kg/mp

+ PLINTA stejar 7 cm inaltime

Extra(Lux)– fibra dreapta, culoare uniforma, admite oglinzi

Dimensiuni: grosime x latime x lungimi in milimetri  Pret mp parchet  Pret sistem
21 x 52 x 300 – 700                      135 lei                  225 lei
21 x 70 x 400 -700                      178 lei                  268 lei
21 x 90 x 300 -1200                      228 lei                  318 lei
21 x 10,50 x 400 -1200 *                      249 lei                  339 lei
21 x 130 x 400 -1500 *                      292 lei                  382 lei

Extra I – fata de uzura admite fibra dreapta si fibra flacara, culoare uniforma, nu admite alburn sau noduri;

Dimensiuni: grosime x latime x lungimi in milimetri  Pret mp parchet  Pret sistem
21 x 52 x 300 – 700                      121 lei                  211 lei
21 x 50 x 300 – 700 S+D                      125 lei                  215 lei
21 x 70 x 400 -700                      149 lei                  239 lei
21 x 70 x 300 – 350  S+D                      132 lei                  222 lei
21 x 90 x 300 -1200                      199 lei                  289 lei
21 x 10,50 x 400 -1200 *                      206 lei                  296 lei
21 x 130 x 400 -1500 *                      256 lei                  346 lei

AAA – fata de uzura admite fibra dreapta si fibra flacara, culoare uniforma, noduri sanatoase pana la 4 mm, nu admite alburn sau noduri;

 Dimensiuni: grosime x latime x lungimi in milimetri  Pret mp parchet  Pret sistem
21 x 52 x 300 – 700                      114 lei                  204 lei
21 x 50 x 300 – 700 S+D                      114 lei                  204 lei
21 x 70 x 400 -700                      135 lei                  225 lei
21 x 70 x 300 – 350  S+D                      125 lei                  215 lei
21 x 90 x 300 -1200                      178 lei                  268 lei
21 x 10,50 x 400 -1200 *                      185 lei                  275 lei
21 x 130 x 400 -1500 *                      221 lei                  311 lei

AB – admite noduri sanatoase pana la 10 mm, diferente mici de culoare, nu admite alburn;

 Dimensiuni: grosime x latime x lungimi in milimetri  Pret mp parchet  Pret sistem
21 x 52 x 300 – 700                      100 lei                  190 lei
21 x 70 x 400 -700                      128 lei                  218 lei
21 x 90 x 300 -1200                      157 lei                  247 lei
21 x 10,50 x 400 -1200 *                      157 lei                  247 lei
21 x 130 x 400 -1500 *                      185 lei                  275 lei

BR (Rustic)– admite noduri pana la 15 mm, alburn, diferente de culoare

 Dimensiuni: grosime x latime x lungimi in milimetri  Pret mp parchet  Pret sistem
21 x 52 x 300 – 700                        85 lei                  175 lei
21 x 50 x 300 – 700 S+D                        85 lei                  175 lei
21 x 70 x 400 -700                      100 lei                  190 lei
21 x 70 x 300 – 350  S+D                        92 lei                  182 lei
21 x 90 x 300 -1200                      121 lei                  211 lei
21 x 10,50 x 400 -1200 *                      128 lei                  218 lei
21 x 130 x 400 -1500 *                      171 lei                  261 lei

A–  admite alburn in proportie de maxim 20% din lungimea lamelei de parchet nu admite noduri, coloratie,

 Dimensiuni: grosime x latime x lungimi in milimetri  Pret mp parchet  Pret sistem
21 x 52 x 300 – 700                      100 lei                  190 lei
21 x 50 x 300 – 700 S+D                      100 lei                  190 lei
21 x 70 x 400 -700                      114 lei                  204 lei
21 x 70 x 300 – 350  S+D                      111 lei                  201 lei
21 x 90 x 300 -1200                      142 lei                  232 lei
21 x 10,50 x 400 -1200 *                      142 lei                  232 lei
21 x 130 x 400 -1500 *                      171 lei                  261 lei

Extra D– admite coloratie partial maronie, nu admite noduri sau alburn, admite muguri de crestere.

 Dimensiuni: grosime x latime x lungimi in milimetri  Pret mp parchet  Pret sistem
21 x 52 x 300 – 700                      100 lei                  190 lei
21 x 50 x 300 – 700 S+D                      100 lei                  190 lei
21 x 70 x 400 -700                      121 lei                  211 lei
21 x 70 x 300 – 350  S+D                      111 lei                  201 lei
21 x 90 x 300 -1200                      149 lei                  239 lei
21 x 10,50 x 400 -1200 *                      164 lei                  254 lei
21 x 130 x 400 -1500 *                      185 lei                  275 lei