Lobasol Deck&Tek Oil

400,00 lei

Categorie:

Descriere

Lobasol Deck&Tek Oil 2,5L

Protecţie împotriva intemperiilor pentru terase

Ulei de impregnare colorat pentru suprafeţele din lemn în aer liber.
Accentuează naturaleţea lemnului. Pe bază de componente naturale.
Protecţia optimă împotriva radiaţiei UV şi umidităţii la terasele din lemn şi mobilierul de grădină. Printr-o aplicare regulată se prelungeşte durata de viaţă.

• Protecţie optimă împotriva radiaţiei UV, îngheţului şi umidităţii
• Protecţie de durată împotriva nuanţelor de gri cauzate de lumină
• Comportament bun de penetrare, protecţie mai eficientă în profunzime
• Prelucrare sigură şi simplă
• Adecvat şi pentru impregnarea mobilei de grădină
• Constă din uleiuri vegetale
• Caracteristică anti-alunecare certificată conform BGR 181 pentru zonele de lucru
• Adecvat pentru jucăriile pentru copii conform EN 71-3

Domeniu de utilizare Lobasol Deck&Tek Oil:

Adecvat pentru terasele din lemn, punţilor, mobilierului de grădină şi altor obiecte din lemn aflate în aer liber. Împiedică alunecarea conform BGR 181 şi DIN 51130 grupa de evaluare R10. Adecvat pentru jucăriile pentru copii, sunt îndeplinite cerinţele DIN EN 71-3 – „Migrarea anumitor elemente”

Indicaţii de prelucrare

• Nu aplicaţi materialul pe podea, utilizaţi găleata de etanşare LOBATOOL.
• Agitaţi bine materialul.
• Prelucrare la temperaturi exterioare de cel puţin 10°C.
• Respectaţi specificaţiile generale şi specifice produsului privind protecţia muncii. Indicaţiile detaliate se găsesc referitor la GISCODE în instrucţiunile de utilizare, de la www.wingis-online.de.

Diluant

Pentru deschiderea nuanţei, resp. pentru reducerea puterii de acoperire amestecaţi cu varianta transparentă. Max. 3 părţi transparente la o parte colorată.

Aparat aplicator/consum de material

Peria pentru ulei LOBATOOL, pensulă, şervet fără scame/100-250 ml/m²
Consumul efectiv de material depinde de tipul de lemn, umiditatea lemnului şi starea de expunere a suprafeţei.
O impregnare/un efect de protecţie optim se garantează numai la atingerea saturaţiei fibrelor (absorbţia maximă a uleiului de către lemn). Această stare se obţine în special în cazul suprafeţelor verticale (de ex. la placarea pereţilor) abia după mai multe aplicări.

Durată de uscare Lobasol Deck&Tek Oil

• Se poate călca după 12 ore.

Pregătire:

• dacă este necesar îndepărtaţi în prealabil impurităţile, muşchiul, straturile vechi.
• Tipurile de lemn nou montate, cu porii etanşi de obicei nu sunt capabile să absoarbă cantităţi suficiente de ulei, de aceea porii trebuie mai întâi să fie „deschişi”. Acest lucru se poate întâmpla prin: expunerea la intemperii, alternativ prin udarea repetată cu uscări intermediare.
• Curăţaţi terasele din lemn şi punţile vechi, murdărite puternic şi expuse la intemperii cu LOBACARE® Deck&Teak Refresh, respectaţi informaţiile tehnice despre produse.

Prelucrare:

• Aplicaţi uniform Lobasol Deck&Tek Oil cu pensula sau cu un şervet fără scame în direcţia fibrelor lemnului.
• După o durată de acţionare de aproximativ 30 de minute ştergeţi complet, resp. eliminaţi uleiul neabsorbit cu o pensulă sau cu o lavetă fără scame.
• În cazul mobilei din lemn, în special al mobilei pentru şezut, ştergeţi aproape de uscare cu şervete absorbante.
• Pentru suprafeţe mari utilizaţi peria pentru ulei LOBATOOL.
• Dacă este necesar după uscarea peste noapte efectuaţi încă o aplicare de ulei.
Materialul în exces trebuie să fie eliminat complet la egalizare. La tipurile individuale de lemn exotic nu sunt posibile întârzieri ale uscării.
Păstraţi lavetele, discurile şi alte instrumente de lucru îmbibate în recipiente închise, umeziţi cu apă uleiul amestecat cu prafde şlefuire, lavetele textile etc. sau păstraţi-le într-o găleată cu posibilitate de închidere, resp. eliminaţi-le fără pericol de incendiu – în caz contrar există pericolul de aprindere spontană.

Indicaţii generale

Durata de uscare: duratele de uscare indicate sunt valabile la +20°C şi umiditatea relativă a aerului de la 50%, precum şi cu aerisirea atentă a spaţiilor de lucru, fără curenţi de aer. Temperaturile mai scăzute, umiditatea relativă a aerului mai crescută,aerisirea defectuoasă conduc la întârzierea uscării. Înaintea atingerii durităţii finale, nu curăţaţi umed şi nu aşezaţi covoare.
Pentru acoperirea suprafeţei înaintea atingerii durităţii finale, utilizaţi LOBATOOL Cover 400. Datele specifice produsului se găsesc în informaţiile tehnice aferente.
Informaţiile din acest document şi toate celelalte indicaţii şi recomandări, care sunt oferite pentru consilierea lucrătorului, sunt rezultatul experienţei anterioare şi se referă la condiţiile standard. Din cauza multitudinii de posibilităţi de utilizare şi condiţii de prelucrare, recomandăm utilizatorului să facă propriile încercări sau să solicite consiliere tehnică în cadrul discuţiei cu departamentul LOBA de tehnică a aplicaţiilor. Trebuie să se respecte recomandările producătorilor de podele şi normele actuale. Răspunderea şi responsabilitatea noastră se orientează exclusiv conform condiţiilor noastre generale de afaceri şi nu sunt extinse prin aceste informaţii şi nici prin consilierea noastră. Odată cu apariţia unor noi informaţii tehnice, cele vechi îşi pierd valabilitatea. Cuvintele şi simbolurile marcate cu ® indică mărci înregistrate, care sunt înscrise şi protejate cel puţin pe teritoriul Germaniei.